JUDr. Jiří Rak - Advokátní kancelářNaše služby

Jsme připraveni poskytnout Vám pomoc v jakémkoli právním problému. Našimi hlavními pilíři jsou kvalifikovanost a profesionalita. Primárně poskytujeme služby především v těchto oborech práva:

OBCHODNÍ
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • zpracování společenských smluv, zakladatelských listin a jiných dokumentů z oblasti společenstevního práva a jejich změny
 • návrhy na zápis do obchodního a jiných rejstříků a zastupování v rejstříkovém řízení
 • zpracování a posuzování obchodních smluv
 • zastupování před soudy ve sporných věcech
 • nekalá soutěž
 • likvidace, konkursy a vyrovnání
 • právo směnečné a šekové.
OBČANSKÉ
 • sepisování a posuzování občanskoprávních smluv
 • převody nemovitostí
 • byty a nebytové prostory - převody a nájmy
 • ochrana osobnosti
 • věcná práva
 • vypořádání společného jmění manželů
 • náhrada škody
 • zastupování před soudy a jinými orgány ve věcech občanskoprávních
PRACOVNÍ
 • pracovní poměr, pracovní smlouvy, skončení pracovního poměru
 • náhrada škody a ostatní pracovněprávní nároky
SPRÁVNÍ
 • zastupování ve správním řízení
 • živnostenské právo
TRESTNÍ
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených při uplatňování náhrady škody v trestním řízení