JUDr. Jiří Rak - Advokátní kancelářProfil

Advokátní kancelář byla založena 1. února 1993, tehdy ještě jako kancelář komerčního právníka. Po zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory dnem 27. ledna 1994 již JUDr. Jiří Rak vystupuje jako samostatný advokát.

Nyní společně se spolupracujícími advokáty, se specializujeme na oblast práva obchodního. Podle přehledu uvedených služeb se dále zabýváme a zastupujeme i v ostatních oblastech práva, jako např. práva občanského, trestního, pracovního, správního, včetně konkursů a likvidací.

Spolupracujeme s dalšími odborníky jako daňovými poradci, ekonomy, realitními kancelářemi a s jinými advokátními kancelářemi. Máme k dispozici moderní technické vybavení a využíváme současně nejmodernější prostředky komunikace. Pro řádný výkon právních služeb plně využíváme systémy právních informací, poskytující plný přístup k právním předpisům, judikatuře a specializovaným odborným časopisům.


Představení právníka

JUDr. Jiří Rak - advokát

Narozen
11. března 1955 ve Vítkově, okr. Opava

Vzdělání
abs. Právnické fakulty University J.E. Purkyně v Brně v roce 1981, v roce 1982 abs. rigorózní zkouška a přiznán ak. titul JUDr.

Praxe
- od roku 1981 právník (TATRA, n.p.), od roku 1984 ved. právního odboru TATRA, n.p. do ledna 1993, současně též později prokurista TATRA, a.s. a ředitel zbytkového státního podniku TATRA, st.p.
- od 1. února 1993 do 26. ledna 1994 praxe komerčního právníka v Kopřivnici
- od 27. ledna 1994 dosud praxe advokáta v Kopřivnici

Specializace
Zejména v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva včetně zastupování před soudem, likvidace obchodních společností, správce konkurzní podstaty